Μέλος Επιτροπής - Pamela I Miller

 

 

Η Pamela I Miller γεννήθηκε στη Σκωτία, όπου από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κι έπειτα ξεκίνησε την καριέρα της στον τραπεζικό κλάδο σε μία από τις παλαιότερες Τράπεζες στο Ηνωμένο Βασίλειο και στα Νησιά της Μάγχης, ως επί των πλείστων σε διευθυντικές θέσεις, για περισσότερο από είκοσι ένα χρόνια.

Έχει μόνιμο ενδιαφέρον για τον κλάδο του Ανθρώπινου Δυναμικού, διατελώντας μέλος στο Chartered Institute of Personnel Development (CIPD) και στον Κυπριακό Σύνδεσμο Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (Κυ.Συ.Δ.Α.Δ.). Επί του παρόντος, είναι μέλος της Επιτροπής Εκδόσεων και Επικοινωνίας του Κυ.Συ.Δ.Α.Δ.

Ο κλάδος του Ανθρώπινου Δυναμικού είχε σημαντική θέση στην επαγγελματική της καριέρα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μάθηση και την εξέλιξη. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων της τραπεζικής της καριέρας και για περίπου δέκα χρόνια, επικεντρώθηκε στην εκπαίδευση και την ανέλιξη τραπεζικών υπαλλήλων.

Το 2008 πήρε την απόφαση και εγκαταστάθηκε στη Κύπρο με την οικογένειά της, όπου και συνέχισε την επαγγελματική της καριέρα με το ίδιο πάθος για τον τομέα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Απόδειξη αυτού, η επιτυχής ίδρυση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και των Υπηρεσιών Πρόσληψης Προσωπικού με τον εργοδότη της - Eltoma Corporate Services.

Πρόσφατα έχει διακριθεί με βαθμό άριστα στις εξετάσεις του ICSA International Finance & Administration και είναι ενεργό μέλος του ICSA UK (Institute of Chartered Secretaries and Administrators UK). Κύριο στοιχείο της φιλοσοφίας της είναι να επιδεικνύει ενεργά τη προσωπική της εξέλιξη, ούτως ώστε, να δίνει το παράδειγμα στους υπαλλήλους.