Μέλος Επιτροπής - Νέλσον Νεοκλέους

 

Νέλσον Νεοκλέους, MA (Development Studies)
Institute of Social Studies
Erasmus University Rotterdam

Ο Νέλσον Νεοκλέους έχει πτυχίο Οικονομικών και Μάστερ σε Αναπτυξιακές Σπουδές. Υπηρέτησε στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για πολλά χρόνια.Προηγουμένως είχε εργαστεί με την εταιρεία λογιστών Coopers & Lybrand και με διάφορες άλλες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Έγραψε άρθρα και συνέταξε εκθέσεις σε θέματα εργασιακών σχέσεων, μισθών και συνθηκών εργασίας, και εργατικής νομοθεσίας. Διετέλεσε επισκέπτης λέκτορας σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης επί σειράν ετών. Ως διευθυντής του Τμήματος Εργασίας, ήταν υπεύθυνος για θέματα απασχόλησης και αγοράς εργασίας, μεταναστών εργαζομένων, ελεύθερης διακίνησης εργαζομένων, ισότητας των φύλων, προστασίας κατά των διακρίσεων, και φροντίδας ατόμων με αναπηρία. Υπήρξε μέλος διοικητικών συμβουλίων. Εξάλλου, ως διευθυντής τμήματος, ασχολείτο με θέματα επαγγελματικής δεοντολογίας συμμετέχοντας σε επιτροπές επιλογής και πειθαρχικές επιτροπές, ως μέλος ή ως πρόεδρος, ή/και επιβλέποντας διαδικασίες για ανάθεση έργων σε ιδιωτικές εταιρείες, στο πλαίσιο των οποίων συχνά έπρεπε να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα των εμπλεκόμενων δημόσιων λειτουργών. Είναι ιδρυτικό μέλος του ΚΥ.ΣΥ.Δ.Α.Δ., που αρχικά ονομαζόταν Σύνδεσμος Εργασιακών Σχέσεων, και πρώην μέλος άλλων επιτροπών και ομάδων εργασίας. Είναι ο συγγραφέας του βασικού προσχεδίου του εγγράφου αρχών εργασιακών σχέσεων του Συνδέσμου, που υιοθετήθηκε γύρω στο 1990. Υπηρέτησε την κανονική στρατιωτική του θητεία, επιστρατεύτηκε κατά την περίοδο έκτακτης ανάγκης του 1974, και υπηρέτησε για χρόνια ως έφεδρος και εθνοφύλακας.