Μέλος

 

 
Aναστασία Φλουρέντζου
VP Human Resources
KC Firiakis
 
Κύριες Αρμοδιότητες:
- Έχει υποστηρικτικό ρόλο στην κατάρτιση, συντονισμό και υλοποίηση του πλάνου εκδηλώσεων / εκπαιδεύσεων του Συνδέσμου πλην του Ετήσιου Συνεδρίου. 
- Εκτελεί καθήκοντα διαχείρισης έργων για σημαντικές εκδηλώσεις/έργα του Συνδέσμου που της ανατίθενται από τον/την Πρόεδρο.
 
 
Βιογραφία:
H Aναστασία έχει 20 ετή εμπειρία στον τομέα Διαχείρησης Ανθρωπίνου Δυναμικού με εμφαση στην Επιλογή Στελεχών, και Ανάπτυξη Ταλέντων. ‘Εχει εργαστεί και σαν Συμβουλος Επιχειρήσεων αλλά και ως Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού στην Κύπρο και στο εξωτερικό, για κυπριακές και για πολυενθνικές εταιρίες, σε διάφορους τομείς όπως στα Χρηματοοικονομικά, στον Επισιτιστικό τομέα αλλά και για Καταναλωτικά είδη. Έχει σχεδιάσει και παρουσιάσει εκατοντάδες προγραμματα ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων, έρευνες και ομάδες εργασίας για δέσμευση εργαζομένων και έιχε και την γενική εποπτεία των πλάνων δράσης τους. Επίσης, έχει εμπειρία στον σχεδιασμό και εφαρμογή Κέντρων Αξιολόγησης για Στελέχωση και Αναγνώριση Ταλέντων σε οργανισμούς. Σήμερα εργάζεται για εταιρία συμβούλων σε χρηματοοικονομικά/τεχνολογία με γραφεία στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Είναι υπεύθυνη για όλο το φάσμα των διαδικάσιων Ανθρώπινου Δυναμικού τόσο εσωτερικά όσο και για τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία στους πελάτης της.

  • Μεταπτυχιακό στο Organisational Behaviour , City University στο Λονδίνο
  • Πτυχίο στην Ψυχολογία, The Phillips College, Κύπρος
  • Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Εργασιακών Δεξιοτήτων από Βρετανική Ψυχολογική Εταιρεία
  • Πιστοποιημένη Αξιολογητής για το εργαλείο HPI
  • Ιδρυτικό μέλος του EMCC Cyprus και μέλος της Διεθνούς ομαδας εργασίας του συνδέσμου για θέματα Δεοντολογίας
 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Aναστασία Φλουρέντζου μέσω του LinkedIn: