Μέλος Επιτροπής - Βίκυ Χαραλάμπους

 


Η Βίκυ Χαραλάμπους είναι υποψήφια διδάκτωρ Θετικής Οργανωσιακής Ψυχολογίας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Οργανωσιακή Ψυχολογία και πτυχίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών. Εργάστηκε στην SHL Hellas, η οποία προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, κατείχε τη θέση της Human Resources Executive στην British American Tobacco κι εργάστηκε επίσης ως Υπεύθυνη Προσλήψεων και Διαχείρισης Απόδοσης στην C.A. Papaellinas. Διευθύνει το Ινστιτούτο Ανάπτυξης, όπου παρέχει, μεταξύ άλλων, συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαιδεύσεις με στόχο την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, αξιοποιώντας εφαρμογές της Θετικής Ψυχολογίας στον εργασιακό χώρο. Έχει εμπλακεί στον συντονισμό οκτώ ευρωπαικών προγραμμάτων. Συντονίζει επίσης το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Δημιουργικές Τέχνες & Εμψύχωση» (GlobalCollege) κι έχει εργαστεί ως Λέκτορας Οργανωσιακής Ψυχολογίας στο European University. Είναι Ομότιμο μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, όπου κατείχε τη θέση της Υπεύθυνης Εκδόσεων και Επικοινωνίας ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (2013 – 2015) κι έχει βραβευθεί για τη συνεισφορά της στην επιτροπή Διεθνών Σχέσεων. Είναι, επίσης, ερευνητικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Θετικής Ψυχολογίας. Τα βασικά της ενδιαφέροντα αφορούν θέματα ευημερίας στον χώρο εργασίας, παρακίνησης και ενδυνάμωσης ατόμων και ομάδων, ψυχικής ανθεκτικότητας και διαχείρισης απόδοσης.